Brøndums anneks, Admiralsgården Matr. nr: 207c
Vis på kort
Østre Strandvej 51 Opført år: 1915
Filmfoto


Admiralsgården som næsten er en tro kopi af Kongevillaen - klitgården (Foto: Frede Svendsen)

Beskrivelse:
Bygningen, der opførtes som anneks til Brøndums Hotel, blev opført efter tegninger af arkitekten Ulrik Plesner, dateret 1915. Den første beskrivelse af bygningen findes i en brandtaksation fra 19 IS. På matriklen lå tidligere den af digteren Holger Drachmann navngivne »Bonatzis Villa«, der i 1913 blev afbrændt som Sct. Hansbål. Sit navn fik »Villaen« efter den bømiske skomager Bonatzi, der var en af flere originaler, der fandtes i Skagen omkring århundredeskiftet. Han var vandret til fods gennem Europa og endte sine sidste år i Skagen i yderste armod. Før Bonatzi havde huset tidligere været beboet af »De gamle Hvedebrødsfolk«, Stine og Per Bollerhus, der var yndede modeller for bl.a. malerinden Anna Ancher. Stine og Per Bollerhus ernærede sig ved at bringe brød ud fra Saxilds bagergård (se Markvej 4). Alba Schwartz fortæller »Hver Lørdag stillede disse to Gamle hos Bageren - (I de Tider bagtes der kun en Gang om Ugen) og naar Hvede- brødskurvene var fyldte, travede de afsted med dem - Stine i Øster - og Per i Vesterby«. »Bonatzis Villa« var et fire fag langt fjælleklædt hus, der opførtes af fisker Christen Hansen i 1807

Untitled  

Untitled  

Ejerliste:1807 -   Fisker Christen Hansen Tversted
1837 -   Dennes enke
1845 -   Johanne Kerstine Christensdatter
1857 -   Peder Chr. Bollerhus
1913 -   J. Winther
1918 - 1933  Hotelejer Degn Brøndum
1933 - 1966  Skagen Museum
1966 -   G. Graholt og Kai Olsen
1966 - 1970  Kai Olsen
1970 - 1977  Jens Østergård Vinter
1977 - (1982)  Bent Fredborg Jensen

Literatur:

1. Huse i Skagen - Bind 1-2 Fredningsstyrelsen 1981-1982
Bind 2 - Kappelborg og Østerby, Side 340-342

2. Skagen på Postkort - Skagen Lokalhistoriske Forening 2003
112 sider - ISBN 87-88602-11-7, Side 26

3.
Skagen retake - En by i lys 2013
214 sider - ISBN 978-87-982298-4-1, Side 94


  Se Tegning til 1915 Admiralsgården Top Home - Gå til Forsiden