Madam Bendsens gård Matr. nr: 12a
Vis på kort
Tuxens Alle 16 Opført år: 1831
Filmfoto


Madam Bendsen gård - Tuxens Villa - Tuxens Alle 16

Beskrivelse:
Gården blev i perioden 1833-42 bygget af møllebygger Søren Pedersen som i 1849 solgte gården til Købmand Jens Ole Bendsen, der i 1840 blev gift med Maren Louise Fabricius, kaldt Madam Bendsen (1819-99).
Efter købmandens tidlige død blev Madam Bendsen boende på gården. En del af gården blev i 1880 udlejet til kunstmaleren Viggo Johansen og hustru Martha. Fra 1891-91 boede Marie og P. S. Krøyer på gården hvor Krøyer havde atelier på Loftet.
I 1897 solgte Madam Bendsen gården til alvsbruger og strandfoged Peter Jørgensen som i 1901 vidersolgte gården til Kunstmaler og Professor Laurits Tuxen.
Laurits Tuxen fik den berømte arkitekt Thorvald Jørgensen til ombygge Madam Bendsen gård


Tuxens Villa - Postkort

Beskrivelse:
Gårdens bygningshistorie begynder i 1831, hvor møller Søren Pedersen Møller af strandingskommisær Johan Henrich Møllers enke Maren Sofie Houmann købte sidehuset beliggende vest i hendes gård (Toldergården, Tuxens Alle 10). Sidehuset blev købt til nedrivning og flytning. Dette fandt imidlertid først sted i 1833, hvor Søren Pedersen Møller havde »opført et Vaaningshuus paa en Plads hvor Huus ei før har staaet dels af nye Materialer og dels af det for en Del nedbrudte Huus«. Huset var 11 fag langt, opført i udmuret bindingsværk tækket med strå. (Sydfløjen i den nuværende gård). I 1834 stod huset »Fuldført« indrettet til beboelse. I en brandtaksation omtales desuden et nyt hus indrettet til stald og lade (Vestfløjen i den nuværende gård). Det nye hus var ni fag langt, opført af dels nye materialer, dels af hvad der var blevet tilovers fra det nedrevne hus. De ni fag stod i udmuret bindingsværk tækket med strå. Huset var teglhængt i 1842 og stod da med murede gavle. I 1842 var opført endnu et hus (den nuværende østfløj). Dette var 11 fag langt, opført i teglhængt, udmuret bindingsværk indrettet til »Bryggers, Pigekammer, Borgerstue, Saltkammer og Matrialrum«.
Gården blev købt i 1901 af professor Laurits Tuxen. I 1902 blev den ombygget til bolig for denne efter tegninger udført af arkitekt Thorvald Jørgensen.


Tuxens Villa som den ser ud i dag


Bondestuen i Tuxens villa ser næsten ud som dengang


Tuxens Villa som den ser ud i dag (Foto: Frede Svendsen)


Tuxens Villa som den ser ud i dag (Foto: Frede Svendsen)

Untitled  

Untitled  

Ejerliste:1831 -   Møller Søren Pedersen Møller
(1847) - 1884  Købmand jens Oli Bendsen
-   Dennes enke Maren Louise Bendsen
1897 - 1901  Strandfoged og avlsbruger Peter L. Jørgensen
1901 - 1929  Professor Laurits Tuxen
1929 - 1948  Yvonne Wulff og Nina Tuxen
1948 - 1971  Fin - Fisk A/S
1971 - (1981)  Svend Lindbardt

Literatur:

1.
Huse i Skagen - Bind 1-2 Fredningsstyrelsen 1981-1982
Bind 1 - Højen og Vesterby, Side 234-237

2.
Søren Møllebygger og hans Slægt - Trip Trap Denmark Forlag 2001 - 308 Sider
Side 27-31

3.
Til bords med Skagensmalerne Lena Sewall
Gyldendal, 1. udgave, 1995. 170 sider, illustreret i farver - ISBN 87-00-19234-1
Side 151

4.
Skagenleksikon - Lise Svanholm - Gyldendal 2003, 180 sider
Side 23

5.
Skagens Kunstnerboliger - Hans Nielsen - Lambert 2003, 80 sider
Side 52-56

6.
Skagen retake - En by i lys 2013
214 sider - ISBN 978-87-982298-4-1, Side 126


  Top Home - Gå til Forsiden